Ubezpieczenia majątkowe i życiowe / Warszawa

 Pozostałe / Małgorzata Bilowicka

Jestem doradcą ubezpieczeniowym – Partnerem Superpolisa Ubezpieczenia i sygnatariuszem Kodeksu Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych co można sprawdzić na stronie www.pipuif.pl

Gwarantuje Państwu, że w swoim działaniu będę kierowała się Waszym Interesem.

Obecnie większość ubezpieczeń zawiera się zdalnie co jest niezmiernie ważne w obecnej sytuacji związanej z pandemią

Po ustaleniu telefonicznym lub mailowym mogę się z Państwem spotkać w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Teren działania to cała Polska oraz Warszawa i powiaty: pruszkowski, warszawski zachodni, grodziski, żyrardowski, piaseczyński

Ubezpieczenia majątkowe

 • mieszkań, budynków, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia w podróży zagranicznej
 • majątku firm od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej:
 • –  delikt, ogólne z produktem, kontraktowe, najemcy,   pracodawcy
 • –  oc zawodowe – obowiązkowe i dobrowolne np. lekarze, NZOZ-y.
 • –  oc członków zarządu i rad nadzorczych
 • opieka zdrowotna dla klientów indywidualnych i grupowych z szybkim dostępem do lekarzy specjalistów i badań w renomowanych placówkach
 • ubezpieczenia techniczne i transportowe

Ubezpieczenia na życie

 • indywidualne na zabezpieczenie przyszłości finansowej Twojej i Twoich najbliższych oraz na wypadek poważnego zachorowania, inwalidztwa, śmierci
 • grupowe ubezpieczenia na życie (także grupy nieformalne – bez limitów ilościowych, możliwość przystąpienia do istniejącej grupy indywidualnych osób )
 • bezpieczenie od utraty dochodów na skutek choroby lub nnw dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudnionych na umowę o pracę

Zabezpieczenia kredytów + cesje

ZAPRASZAM

Małgorzata Bilowicka

Partner Superpolisa Ubezpieczenia