„EKO niedaleko” zaprasza do współpracy rolników, producentów rolnych, przetwórców lokalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych i obiektów turystyki wiejskiej, Koła Gospodyń Wiejskich, twórców rękodzieła ludowego, firmy działające w otoczeniu rolnictwa oraz konsumentów.

Korzystającym z naszej witryny chcemy ułatwić kontakt ze sobą, umożliwić sprzedaż wysokiej jakości produktów oraz usług bez udziału pośredników, w dowolnym miejscu i czasie.

Mamy nadzieję, że ta forma zyska szerokie grono odbiorców i Waszą akceptację.